KRING DRONGEN
Jeugdbeweging 


Contactgegevens hoofdleiding:

  • Elias Ampe

      ✆ 0032/468.24.95.44
      📧 elias.ampe@telenet.be

  • Maxim De Cooman

      ✆ 0032/471.25.98.22
      📧 maximdecooman@outlook.comAlgemeen e-mailadres:
kringdrongen@gmail.com

EmailRekeningnummer Kring Drongen

BE41 7374 0622 3010


Inschrijven

Lidgeld bedraagt €20/jaar (kamp, weekend en schaatsavond niet inbegrepen).
De verhoging van €15 naar €20 per jaar werd doorgevoerd om ons de mogelijkheid te geven elk lid per activiteit 1 drankje aan te kunnen bieden t.w.v. €0,50. Dit vermijdt problemen i.v.m. het bij zich hebben van cash geld. Een blikje (fris)drank bij elke activiteit is vanaf heden (2022) dus inbegrepen in het inschrijvingsgeld.


Locatie

Lage Lakendreef 0, 9031 Drongen 

De meeste activiteiten gaan hier door. Verplaatsingen worden steeds op voorhand medegedeeld aan de leden.


Kringtrui/ T-shirt

Prijs Kringtrui: €25

Prijs Kring T-shirt: €15


Vraag ernaar bij je leiding!


Medische fiche leden

Bij aanvang van het kringjaar en vlak voor ons jaarlijkse kamp, vragen wij u om een medische fiche van uw kringer in te vullen. Deze is strikt persoonlijk en zal enkel bekeken worden door de EHBO-verantwoordelijke(n). Wij vragen u dit zo zorgvuldig en volledig mogelijk te doen, opdat wij de gezondheid en veiligheid van uw kringer te allen tijde kunnen garanderen. 

 

Kringkrantje (KriKra)

Krikra 2023
Krikra 2023.pdf (1.15MB)
Krikra 2023
Krikra 2023.pdf (1.15MB)Informatie over het kamp

Het kamp vindt dit jaar plaats in België, van 11 juli t.e.m. 21 juli. 

Jokri

 

Kring Drongen is een lokale organisatie behorend tot Jokri (Jokri Drongen). Jokri behoort tot de familie van IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen en bestaat uit tal van plaatselijke jeugdgroepen. Zo’n groep komt regelmatig samen, in ons geval doorgaans op vrijdag. IJD Gent organiseert ook geregeld activiteiten waaraan alle groepen van Jokri kunnen deelnemen en elkaar kunnen ontmoeten. 


 

De Jokri-visie steunt op vier pijlers:

  • Persoonlijke groei (ik)
  • Ontmoeting (wij)
  • Geloven (Hij)
  • Engagement (zij)